Bestill takst

Her kan du enkelt beregne pris for tjenesten du ønsker, og enkelt bestille avtale. Velg takstingeniør for å se ledige dager.

Verdi

Trinn 1 av 5

Hvilken type bolig gjelder det?

Objekt*Enebolig: Frittliggende bygning for én boenhet med eventuell utleiedel.


Rekkehus: Flere boenheter i rekke, hvor endeveggen deles med naboenhet.
 «Kjedet enebolig» er det samme som rekkehus. 


Leilighet: Én boenhet, som regel på ett plan, i større boligbygninger.


Flermannsbolig: Frittstående bygning med to (tomannsbolig) eller flere boenheter som er bygget sammen.


Fritidsbolig: En bygning som ikke er fast bopel, som f.eks. hytte.