Om Verdsett

Verdsett utfører takseringstjenester for bolig- og fritidseiendom og konsulentvirksomhet i hele gamle Sogn og Fjordane fylke; Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Vi gjør oppdrag for privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater og forsikringsselskaper.

Vi tilbyr tilstandsrapport, verditakst, forhåndstakst, verdivurdering, reklamasjons­takst, skade­takst, naturskade­takst, skjønn og uavhengig kontroll. Til sammen har vi over 49 års yrkeserfaring og mer enn 23 års erfaring som takstingeniør.

Finn Barlund utfører hovedsaklig våre takstoppdrag i områdene Nordfjord og Indre Sogn, og Trond Gjesdal utfører hovedsaklig våre oppdrag i Sunnfjord/Florø og deler av Nordfjord og Ytre Sogn, men vi dekker begge hele gamle Sogn og Fjordane fylke alt etter behov.

Verdsett AS

Hvem er Verdsett?

Finn Barlund

Takstingeniør og daglig leder

Verdsett ble etablert i 2021 av Finn Barlund. Barlund har bakgrunn som tømrer og byggmester, med videreutdanning til takstingeniør/bygningssakyndig gjennom Norges Eiendomsakademi.

Barlund har lisens fra Norsk Takst for å utføre verditaksering av privateiendommer, skadetaksering, naturskadetaksering, skjønn og tilstandsvurderinger.

Barlund har opparbeidet seg yrkeserfaring siden 2004 og har jobbet fulltid som takstingeniør innen skadetaksering, tilstand og reklamasjon ved boligomsetning siden 2015. Han har solid kompetanse ved skadefrekvens og tilstand på bygninger, noe som danner grunnlag for trygge og faglig gode tilstandsrapporter ved salg av bolig.

Barlund er opprinnelig fra Jølster i Sunnfjord, og har etter en periode i Bergen bosatt seg på Sandane. Han har derfor god kjennskap til boligmarkedet i Sogndal, Sunnfjord og Nordfjord.

Kontaktinfo

Telefon: 926 12 977
Mail: B@rlund.no

Trond Gjesdal

Takstingeniør

Trond Gjesdal har jobbet fulltid som takstingeniør siden 2006, og har opparbeidet seg yrkeserfaring siden 1991. Han har hovedsaklig arbeidet med verditakst/tilstand, og lang erfaring har gjort han veldig stødig på dette området.

Gjesdal har lisens fra Norsk Takst for å utføre verditaksering av privateiendommer, skadetaksering, naturskadetaksering, skjønn og tilstandsvurderinger.

Kontaktinfo

Telefon: 481 30 333
Mail: tg@verdsett.no

Hvem er Verdsett?

Finn Barlund

Takstingeniør og daglig leder

Verdsett ble etablert i 2021 av Finn Barlund. Barlund har bakgrunn som tømrer og byggmester, med videreutdanning til takstingeniør/bygningssakyndig gjennom Norges Eiendomsakademi.

Barlund har lisens fra Norsk Takst for å utføre verditaksering av privateiendommer, skadetaksering, naturskadetaksering, skjønn og tilstandsvurderinger.

Barlund har opparbeidet seg yrkeserfaring siden 2004 og har jobbet fulltid som takstingeniør innen skadetaksering, tilstand og reklamasjon ved boligomsetning siden 2015. Han har solid kompetanse ved skadefrekvens og tilstand på bygninger, noe som danner grunnlag for trygge og faglig gode tilstandsrapporter ved salg av bolig.

Barlund er opprinnelig fra Jølster i Sunnfjord, og har etter en periode i Bergen bosatt seg på Sandane. Han har derfor god kjennskap til boligmarkedet i Sogndal, Sunnfjord og Nordfjord.

Kontaktinfo

Telefon: 926 12 977
Mail: B@rlund.no

Trond Gjesdal

Takstingeniør

Trond Gjesdal har jobbet fulltid som takstingeniør siden 2006, og har opparbeidet seg yrkeserfaring siden 1991. Han har hovedsaklig arbeidet med verditakst/tilstand, og lang erfaring har gjort han veldig stødig på dette området.

Gjesdal har lisens fra Norsk Takst for å utføre verditaksering av privateiendommer, skadetaksering, naturskadetaksering, skjønn og tilstandsvurderinger.

Kontaktinfo

Telefon: 481 30 333
Mail: tg@verdsett.no