Våre tjenester

Vi utfører takseringstjenester for bolig- og fritidseiendom og konsulentvirksomhet i hele gamle Sogn og Fjordane fylke; Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.

Under er en oversikt som gir utfyllende beskrivelse av tjenestene vi tilbyr.

takstmann i førde, nordfjord, stryn og gloppen

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften. Rapporten beskriver synlige skader/avvik eller symptomer på skader/avvik på boligen. Vi som bygningssakkyndige og din medhjelper vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning av samme alder og type, og setter en tilstandskarakter ut fra dette.
Denne rapporten leverer vi med verditakst inkludert i prisen.

Benyttes når du skal selge eiendommen din, og bør benyttes på alle boligsalg etter 01.01.2022.

Se priser og bestill her.

Verditakst

Verditakst setter dagens markedsverdi av eiendommen på bakgrunn av areal og kvaliteter. Verditaksten beskriver ikke symptom eller avvik, men medtar eventuelle avvik i en totalvurdering.

Benyttes ofte ved arveoppgjør, endring i samlivsforhold (dersom du skal kjøpe deg inn i en bolig, eller selge deg ut), belåning og refinansiering – forhold hvor du trenger å vite verdien av eiendommen uten at den skal selges på det åpne markedet.

Se priser og bestill her.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften. Rapporten beskriver synlige skader/avvik eller symptomer på skader/avvik på boligen. Vi som bygningssakkyndige og din medhjelper vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning av samme alder og type, og setter en tilstandskarakter ut fra dette.
Denne rapporten leverer vi med verditakst inkludert i prisen.

Benyttes når du skal selge eiendommen din, og bør benyttes på alle boligsalg etter 01.01.2022.

Se priser og bestill her.

Verditakst

Verditakst setter dagens markedsverdi av eiendommen på bakgrunn av areal og kvaliteter. Verditaksten beskriver ikke symptom eller avvik, men medtar eventuelle avvik i en totalvurdering.

Benyttes ofte ved arveoppgjør, endring i samlivsforhold (dersom du skal kjøpe deg inn i en bolig, eller selge deg ut), belåning og refinansiering – forhold hvor du trenger å vite verdien av eiendommen uten at den skal selges på det åpne markedet.

Se priser og bestill her.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er lik verditakst, men benyttes opp mot bank når det foreligger planlagte tiltak som oppføring av bolig, eller ved tiltak med eiendommen som vil gi en vesentlig verdiendring og setter verdien av objektet når tiltakene er ferdigstilt med bakgrunn i et marked som fungerer lik markedet i dag.

Se priser og bestill her.

Reklamasjonstakst

Takst som beskriver skade/avvik og kostnader ved å utbedre avviket.

Benyttes ved eiendomsomsetning om du mener eiendommen/bygningen ikke er i den stand du kunne forvente ut fra opplysninger som ble fremlagt før salg. Benyttes også ved tvistesaker ved håndverkstjenester om man mener levert produkt ikke samsvarer med avtale/kontrakt eller hva man kunne forvente.

Se priser og bestill her.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er lik verditakst, men benyttes opp mot bank når det foreligger planlagte tiltak som oppføring av bolig, eller ved tiltak med eiendommen som vil gi en vesentlig verdiendring og setter verdien av objektet når tiltakene er ferdigstilt med bakgrunn i et marked som fungerer lik markedet i dag.

Se priser og bestill her.

Reklamasjonstakst

Takst som beskriver skade/avvik og kostnader ved å utbedre avviket.

Benyttes ved eiendomsomsetning om du mener eiendommen/bygningen ikke er i den stand du kunne forvente ut fra opplysninger som ble fremlagt før salg. Benyttes også ved tvistesaker ved håndverkstjenester om man mener levert produkt ikke samsvarer med avtale/kontrakt eller hva man kunne forvente.

Se priser og bestill her.

Skadetakst / naturskadetakst

Takst som beskriver oppstått skade og kostnader ved å sette eiendommen eller bygningsdelen tilbake i samme eller vesentlig samme tilstand som før skade.

Benyttes opp mot forsikringsselskap ved skader på eiendom eller bygninger.

Se priser og bestill her.

Skadetakst / naturskadetakst

Takst som beskriver oppstått skade og kostnader ved å sette eiendommen eller bygningsdelen tilbake i samme eller vesentlig samme tilstand som før skade.

Benyttes opp mot forsikringsselskap ved skader på eiendom eller bygninger.

Se priser og bestill her.

Skjønn

Om du skulle vere så uheldig å oppleve totalskade på boligen/fritidsboligen din vil det ofte bli benyttet skjønn for å beregne hva det vil koste å sette opp en tilsvarende bolig på nytt.

I saker hvor det blir oppnevnt skjønnsmenn velger forsikringsselskapet én bygningssakkyndig og du som privatperson velger én. Disse to skal i samarbeid beregne og sikre at du får igjen verdien du har krav på fra forsikringsselskapet.

Se priser og bestill her.

Uavhengig kontroll

Om du skal bygge ny bolig er det krav om en uavhengig kontroll av våtrom og boligens tettesjikt for å sikre at bygningsdelene oppføres i henhold til gjeldende teknisk forskrift.

Se priser og bestill her.

Skjønn

Om du skulle vere så uheldig å oppleve totalskade på boligen/fritidsboligen din vil det ofte bli benyttet skjønn for å beregne hva det vil koste å sette opp en tilsvarende bolig på nytt.

I saker hvor det blir oppnevnt skjønnsmenn velger forsikringsselskapet én bygningssakkyndig og du som privatperson velger én. Disse to skal i samarbeid beregne og sikre at du får igjen verdien du har krav på fra forsikringsselskapet.

Se priser og bestill her.

Uavhengig kontroll

Om du skal bygge ny bolig er det krav om en uavhengig kontroll av våtrom og boligens tettesjikt for å sikre at bygningsdelene oppføres i henhold til gjeldende teknisk forskrift.

Se priser og bestill her.

Verdsett har over 23 års erfaring som takstingeniør